logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Struktura właścicielska

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole jest Spółką samorządu terytorialnego. Jedynym wspólnikiem w Spółce jest Gmina Miejska Koło. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Miasto Koło. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 120 000,00 zł i dzieli się na 20 120 udziałów po
1 000,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej Koło. Udziały w całości wniesiono wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Udziały są niepodzielne, a wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Wartość udziałów Gminy Miejskiej Koło w Spółce
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Lp.

DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW

STAN

1.

Ilość udziałów

22 120

2.

Wartość w złotych 1 udziału

1000,00 zł

3.

Wartość udziałów Miasta Koła

22 120 000,00 zł

4.

Procentowy udział w ogólnej wartości kapitału

100 %

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.