logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Stan finansowy spółki

Wynik finansowy Spółki w latach 2012 – 2017 :

ROK

ZYSK NETTO (zł)

STRATA NETTO (zł)

ŹRÓDŁO INFORMACJI

2018

994 284,69

-

Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 18.06.2019 r.

2017

555 106,61

-

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 28.06.2018 r.

2016

615 257,96

-

Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 30.06.2017 r.

2015

548 896,56

-

Uchwała Nr 4/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 30.06.2016 r.

2014

80 604,86

-

Uchwała Nr 5/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 29.05.2015 r.

2013

-

1 078 911,43

Uchwała Nr 4/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MZWiK sp. z o.o. w Kole z dnia 18.06.2014 r.

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.