logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Przedmiot działalności

36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
42.21.Z. Roboty związanie z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.91.Z. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
49.41.Z. Transport drogowy towarów
68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne
74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
82.99.Z. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.