logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Witamy na stronie BIP Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego 
Nr AB 1174
.


Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest w siedzibie Laboratorium oraz na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl pod numerem AB -1174 akredytowanego laboratorium badawczego.
Uzyskany certyfikat potwierdził wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 oraz kompetencje techniczne do wykonywanych badań zawartych w zakresie akredytacji.
Akredytacja upoważnia do pobierania próbek ścieków i wykonywania analiz ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 147a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 01 stycznia 2008 r.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatwierdzenie to upoważnia Laboratorium do wykonywania analiz wody w zakresie monitoringu kontrolnego określonego przez w/w rozporządzenie.

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.