logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła

RADA NADZORCZA

  • Aleksandra Rytelewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Stasiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Krzyżański – Członek Rady Nadzorczej 

ZARZĄD SPÓŁKI

  • Robert Gajda – Prezes Zarządu

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.