logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Kontakt
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole
ul.Energetyczna 11  62-600 Koło

NIP   666-21-10-392
REGON  302220305         
KRS  0000445351     
NUMER KONTA BZ  WBK O/Koło   38 1090 1203 0000 0001 1986 9249
                  
TELEFONY:  
SEKRETARIAT / CENTRALA   63 27 20 835, e-mail: 
NUMERY  WEWNĘTRZNE: 
Główny księgowy wew. 12
Kierownik laboratorium wew. 15
Kierownik działu eksploatacji wew. 35
Kierownik działu produkcji wew. 20
Zamówienia publiczne wew. 23
FAX   063 26 16 125     
 
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE                      63 27 20 835,  601 262 227
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW                                          63 27 20 160
 
STACJA UZDATNIANIA WODY             63 27 20 160,  609 025 280   

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.