logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Witamy na stronie BIP Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole

Serdecznie witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kole.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące MZWiK spółka z o.o. w Kole, a w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności, organach Spółki i ich kompetencjach, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz wiele innych informacji publicznych, do których zostały zobowiązane instytucje realizujące zadania publiczne.

 

Zarząd
MZWiK sp. z o.o. w Kole

 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.